Předpovědělo

Hledám varianty 'předpovědělo' [ předpovědí (1) předpověděno (1) předpovědělo (1) předpověděli (2) předpověděl (18) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 21:2...Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 41:54... přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě...
Exodus 7:13...spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:22... a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů....
Exodus 8:11...pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 8:15...prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 9:12...posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 9:35...zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin...
1. Samuel 28:17...se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze  předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je...
1. Královská 14:2...se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou...
2. Královská 7:18...ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou...
2. Královská 23:16...slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu...
2. Královská 24:3...věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům,...
Izaiáš 47:13...tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, zachrání z toho, co na tebe...
Izaiáš 48:14...se shromážděte a poslyšte: Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s...
Matouš 28:6...hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a...
Jan 16:4...to dělat, protože nepoznali Otce ani Předpověděl jsem vám to, abyste si v době vzpomněli, že...
Skutky 1:16... muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl...
Skutky 2:16...je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví...
Skutky 3:18...vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět....
Skutky 26:22...malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako...
Galatským 3:8...že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny...
2. Petr 3:2...vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |