Předpovídají

Hledám varianty 'předpovídají' [ předpovídali (3) předpovídal (2) předpovídají (2) předpovídá (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 22:13..."Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni...
1. Královská 22:23...vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův,...
2. Letopisů 18:12..."Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni...
2. Letopisů 18:22...vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův,...
Izaiáš 45:21...důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než ,...
Skutky 3:24...z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy,...
Skutky 7:52...vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď...
1. Petr 1:11...jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nichpředpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim...
Juda 1:17...pochlebovači! Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |