Předlohu

Hledám varianty 'předlohu' [ předlohy (2) předlohu (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 28:11...Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních...
1. Letopisů 28:12...místností i prostoru pro slitovnici jakožpředlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří...
1. Letopisů 28:18...určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly...
1. Letopisů 28:19...od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |