Předložil

Hledám varianty 'předložil' [ předložte (2) předložit (1) předložíš (1) předložím (1) předložili (3) předložil (7) předloží (1) předlož (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 43:26...v poledne přijde. A když Josef přišel domůpředložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu...
Exodus 19:7..." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidupředložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal....
Exodus 21:1...tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe...
Deuteronomium 4:44...pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidla a...
Deuteronomium 30:19...proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si...
1. Samuel 1:21...se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana...
1. Královská 9:3...jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl,...
Job 5:8... bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho...
Job 31:35...podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou,...
Job 33:5... oživil. Odpověz mi, pokud to dokážešpředlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před...
Žalmy 5:4...můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u...
Izaiáš 41:21...svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říkáPředložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno...
Izaiáš 45:21...se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvtepředložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna...
Jeremiáš 9:12..."Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože neposlouchali a...
Jeremiáš 42:9... Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi,...
Marek 8:6...svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je...
Židům 13:7...udělat?" Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a...

Slova obsahující předložil: předložil (7) předložili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |