Předložení

Hledám varianty 'předložení' [ předložení (16) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 25:30...A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen...
Exodus 35:13...oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení...
Exodus 39:36...a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany...
Numeri 4:7...prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice...
1. Samuel 21:7...chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby byly...
1. Královská 7:48...chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo...
1. Letopisů 9:32...jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu. Další byli...
1. Letopisů 23:29...u Božího domu. Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené...
1. Letopisů 28:16...který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro,...
2. Letopisů 4:19...pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před...
2. Letopisů 29:18...chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s veškerým náčiním. Všechny nádoby, kterých se...
Nehemiáš 10:34...šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách...
Matouš 12:4...Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze...
Marek 2:26...vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i...
Lukáš 6:4...Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a...
Židům 9:2...části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |