Předkožky

Hledám varianty 'předkožky' [ předkožky (2) předkožku (3) předkožek (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 17:11...u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou...
Genesis 17:14...mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť...
Genesis 17:23...mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo...
Exodus 4:25...ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi...
Jozue 5:3...syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen...
1. Samuel 18:25...Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul...
1. Samuel 18:27...muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho...
2. Samuel 3:14...kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |