Předivné

Hledám varianty 'předivné' [ předivné ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 106:22...zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho...
Zjevení 15:1...Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliképředivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran;...
Zjevení 15:3...služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliképředivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |