Především

Hledám varianty 'především' [ především ]. Nalezeno 17 veršù.
Přísloví 4:7... miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej...
Přísloví 4:23...je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávajíPředevším dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život...
Marek 13:10...vládci a králi, abyste jim vydali svědectvíPředevším ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když...
Lukáš 12:1...dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na...
Římanům 1:8...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaPředevším za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše...
Římanům 3:2... obřízka nějakou cenu? Každopádně, velikouPředevším jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z...
Římanům 15:24...s vámi setkám a že vypravíte na další cestupředevším se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji...
1. Korintským 11:18...shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitkuPředevším se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte...
2. Korintským 8:5...mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali...
1. Timoteus 2:1...jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.  Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy...
1. Timoteus 5:4...nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům....
Jakub 3:17...špatnost. Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná...
Jakub 5:12..."Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný." Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi,...
1. Petr 4:8... Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbámpředevším si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska...
2. Petr 1:20...den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenkaPředevším vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z...
2. Petr 3:3...vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a SpasitelPředevším vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní...
3. Jan 1:2...Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovanýpředevším si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |