Předepsanou

Hledám varianty 'předepsanou' [ předepsaným (2) předepsaných (1) předepsanou (2) předepsaného (1) předepsané (1) předepsaná (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 23:31...a slavnostech. Takto měli v patřičném počtupředepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem....
2. Letopisů 17:11... Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7...
2. Letopisů 24:6... aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň...
Ezdráš 3:4...stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při...
Nehemiáš 13:5...kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vína i olejepředepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny...
Ester 2:12...ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsícůpředepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány...
Ester 9:27... že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou...
Ezechiel 45:14...pšenice a šestina efy z každého chomeru ječmenePředepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |