Předepsal

Hledám varianty 'předepsal' [ předepsány (1) předepsáno (5) předepsal (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Letopisů 24:9...přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid...
2. Letopisů 30:5... Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a...
2. Letopisů 31:3...o sobotách, novoluních a slavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma...
2. Letopisů 35:4...se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun....
2. Letopisů 35:12...otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky....
2. Letopisů 35:13...i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích a...
Nehemiáš 8:15...stromů a postavte si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si...
Nehemiáš 8:18...a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |