Předchozích

Hledám varianty 'předchozích' [ předchozím (1) předchozích (2) předchozí (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 6:12... Přinese ročního beránka jako oběť odškodněnípředchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A...
Soudců 20:39... a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jakopředchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu....
1. Letopisů 4:40...pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě...
Job 8:8...budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme...
Ezechiel 40:24...její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka...
Ezechiel 40:25...její síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k...
Ezechiel 40:28...tuto jižní bránu a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky, pilíře a síň měly...
Ezechiel 40:29... pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a...
Ezechiel 40:32... Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné...
Ezechiel 40:33... pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách okénka a...
Ezechiel 40:35...bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách...
Daniel 8:1...Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském...
Efeským 3:5... jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůhpředchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |