Předcházel

Hledám varianty 'předcházel' [ předcházíš (1) předchází (13) předcházet (1) předcházely (1) předcházela (1) předcházel (2) předcházejí (2) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 32:21...(Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který  předchází. Když se s ním potom setkám, snad přijme.") A...
Exodus 13:21...se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v...
Numeri 14:14...tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v...
Deuteronomium 1:33...však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a...
Deuteronomium 20:4...z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a ...
Job 21:33...země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesípředcházejí ho nesčetní. Jak chcete těšit těmi nesmysly?...
Job 41:14...tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíjepředchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak...
Žalmy 89:15...jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina...
Žalmy 97:3... právo a spravedlnost jeho trůn podpíráPředchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem...
Přísloví 15:33... Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou...
Přísloví 16:18...kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s...
Přísloví 18:12...nepřekonatelnou zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív,...
Přísloví 19:6... kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase...
Izaiáš 40:10...ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do...
Izaiáš 58:8...zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy...
Izaiáš 62:11...jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení...
Daniel 7:7...nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval...
Matouš 2:9... A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě....
Matouš 28:7...řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hlepředchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl...
Marek 16:7...Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl." A...

Slova obsahující předcházel: předcházel (2) předcházela (1) předcházely (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |