Předával

Hledám varianty 'předával' [ předávejte (1) předávej (1) předáváme (1) předávali (4) předával (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 32:46...jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdciPředávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna...
2. Královská 12:12...spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově...
2. Letopisů 24:12...veliké množství stříbra. Král s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově...
Žalmy 78:5...učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i...
Přísloví 22:21...a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdypředával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je...
Skutky 16:4...jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli městapředávali jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli...
1. Timoteus 4:11...všech lidí, a zvláště věřících. To jim předávej a . Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí....
1. Jan 1:5...poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li,...

Slova obsahující předával: předával (1) předávali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |