Předáky

Hledám varianty 'předáky' [ předáky (1) předáků (1) předáci (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 5:14...denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a...
Exodus 5:15...stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto...
Exodus 5:19... ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z...
Exodus 5:21...Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naprotiPředáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí!...
Exodus 34:31...je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom...
Exodus 35:27...cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srstPředáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k...
2. Letopisů 2:1...mužů jako lamače kamene. Dozíralo na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi...
2. Letopisů 2:17... 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v...
2. Letopisů 35:9...600 velikonočních beránků a 300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry Šemajášem a Natanaelem a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |