Přecházet

Hledám varianty 'přecházet' [ přechází (2) přecházet (3) přecházela (1) přecházel (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 36:7...rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové Izraele budou spjati...
Numeri 36:9...udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z izraelských kmenů bude...
Jozue 3:11...a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů...
Jozue 3:17...zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. ...
Jozue 4:7...rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou tyto...
Jozue 15:11...míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronupřechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k...
Soudců 3:28...Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a...
2. Královská 4:35... chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedlpřecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |