Přebrodili

Hledám varianty 'přebrodili' [ přebrodit (3) přebrodili (2) přebrodil (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 32:23...ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synůpřebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok;...
Jozue 2:23... Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z horpřebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu,...
2. Samuel 2:29...pak se svými muži šel celou noc přes pláň Aravapřebrodili Jordán, šli celé dopoledne, přišli do...
2. Samuel 17:21...a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se...
Ezechiel 47:5...tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v muselo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |