Přeběhli

Hledám varianty 'přeběhli' [ přeběhnout (1) přeběhněme (1) přeběhne (2) přeběhli (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 7:4... Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna takPřeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají...
2. Královská 25:11...gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo....
1. Letopisů 12:20...po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.")...
Nehemiáš 3:35...Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu...
Jeremiáš 37:13... Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!" obořil se na něj. "To není...
Jeremiáš 38:19...Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům. Kdyby Babyloňané vydali do...
Jeremiáš 39:9...těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid. Jen ty nejchudší z lidu,...
Jeremiáš 52:15... zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |