Přívržencům

Hledám varianty 'přívržencům' [ přívržencům (1) přívrženci (2) přívržence (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Skutky 5:36...čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal...
Skutky 5:37...lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám:...
Skutky 9:2...pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v...
Skutky 22:5...v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání....
Římanům 4:16...milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry....
Zjevení 2:14...satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny...
Zjevení 2:15...modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů. Proto čiň pokání. Jinak k tobě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |