Přívětivá

Hledám varianty 'přívětivá' [ přívětivý (3) přívětivá (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 33:10...ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání,...
2. Letopisů 10:7...dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit...
Žalmy 77:8...Copak nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo...
2. Timoteus 2:24... A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s vlídností...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |