Přístup

Hledám varianty 'přístup' [ přístup (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Ester 1:14...- sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši):...
Ester 8:1...Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni...
Zachariáš 3:7...mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo...
Římanům 5:2...Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí...
Židům 10:19... Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou,...
2. Petr 1:11... nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele...
Zjevení 22:14..." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města....

Slova obsahující přístup: nepřístupném (1) nepřístupný (1) nepřístupných (1) přístup (7) přístupné (1) zpřístupním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |