Přístav

Hledám varianty 'přístav' [ přístavy (1) přístavů (1) přístavu (1) přístavem (1) přístav (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 49:13... Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel...
Soudců 5:17...se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí,...
Žalmy 107:30... Radovali se, když nastalo ticho, dovedl jepřístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku,...
Skutky 27:8...kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času;...
Skutky 27:12...a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že...

Slova obsahující přístav: přístav (2) přístavba (1) přístavbu (2) přístavby (1) přístavem (1) přístavu (1) přístavů (1) přístavy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |