Přístřeší

Hledám varianty 'přístřeší' [ přístřeší (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Job 24:8...lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho...
Izaiáš 4:6...dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před...
Jeremiáš 10:20... kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil  přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |