Přísnou

Hledám varianty 'přísnou' [ přísným (1) přísný (5) přísnou (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Daniel 2:15...Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel...
Daniel 3:22...ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do ...
Matouš 25:24...jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde...
Marek 1:43...a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryčpřísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi...
Lukáš 19:21...ji uloženou v šátku, neboť jsem se bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi...
Lukáš 19:22...slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co...
1. Korintským 9:25...Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník  přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |