Přísně

Hledám varianty 'přísně' [ přísně ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 43:3...něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'...
Žalmy 118:18... vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin  přísně potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány...
Izaiáš 54:9... že se na tebe nerozhněvám, že nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se...
Matouš 9:30...vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo nedozví."...
Matouš 12:16...za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravilPřísně je však napomínal, aby ho neuváděli ve známost. Tak...
Matouš 16:20...rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od...
Marek 8:30... "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je...
Lukáš 9:21..."Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn...
Skutky 5:28... velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým...
Skutky 16:23...do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší...
2. Korintským 13:10... zatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a...
1. Tesalonickým 4:6... dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k...
Titus 1:13...bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a nezabývají se...

Slova obsahující přísně: nejpřísnějšího (1) přísně (13) přísněji (1) přísnější (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |