Příslušných

Hledám varianty 'příslušných' [ příslušnými (1) příslušných (2) příslušný (4) příslušnou (5) příslušného (2) příslušné (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 23:37...oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nichpříslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě...
Numeri 3:26...kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský...
Numeri 3:31... které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar,...
Numeri 3:36... patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky...
Numeri 4:32...lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno...
Numeri 28:9...dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejempříslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu...
Numeri 28:15...měsíce v roce. Kromě stálé zápalné obětipříslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť...
Numeri 29:6...a kromě patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť...
Numeri 29:33...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho...
1. Letopisů 29:21...- 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňatpříslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael....
2. Letopisů 4:7...oběti, zatímco v Moři se omývali kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a...
Ezdráš 7:17...nakoupíš býčky, berany a jehňata jakožpříslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha...
Ezdráš 10:14...sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha,...
Ester 9:14...přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé...
Ezechiel 42:12...místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do ...
Daniel 4:33...rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy našli moji...
Lukáš 20:10... pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |