Příslovím

Hledám varianty 'příslovím' [ příslovím (2) příslovích (1) přísloví (17) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Samuel 10:12...k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké...
1. Samuel 24:14...jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu....
1. Královská 5:12...po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o...
Job 17:6...děti vyhlídek.' Bůh ze pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí,...
Job 30:9...ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro  příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se...
Přísloví 1:1... co dýchá, chválí Hospodina! Haleluja!  Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k...
Přísloví 10:1...v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec...
Přísloví 25:1...jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše:...
Přísloví 26:7...tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je...
Přísloví 26:9...tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je přísloví v ústech pitomce. Jako lučištník, jenž střílí...
Kazatel 12:9...lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a...
Ezechiel 12:22..."Synu člověčí, co to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.'...
Ezechiel 12:23...jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak...
Ezechiel 14:8...postavím tváří, udělám z něj výstražné znamenípřísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že ...
Ezechiel 16:44...nedospěla k zvrhlosti? Každý, kdo mluvípříslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!'...
Ezechiel 16:56...své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď...
Ezechiel 18:2...je to s vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'?...
Ezechiel 18:3...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří...
Abakuk 2:6..." Copak o něm ti všichni nesloží posměšná přísloví a popěvky? Zanotují si: Běda tomu, kdo hromadí, co...
2. Petr 2:22... Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |