Přísežná

Hledám varianty 'přísežná' [ přísežný (2) přísežnou (3) přísežné (1) přísežná (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 5:1...něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese...
Numeri 5:21...manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak Hospodin...
Numeri 30:14... Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo...
Deuteronomium 29:11... od dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné smlouvy Hospodina, svého Boha. Tu s tebou Hospodin...
Deuteronomium 29:13...tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes...
Deuteronomium 29:18...hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal...
Nehemiáš 10:30...připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |