Příležitosti

Hledám varianty 'příležitosti' [ příležitosti (3) příležitost (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Nehemiáš 6:13...polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili jméno. Pamatuj,...
Matouš 26:16...mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku...
Marek 14:11...a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku...
Lukáš 4:13...to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a...
Lukáš 21:13...vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte...
Lukáš 22:6...mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak...
Římanům 7:8...kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve...
Římanům 7:11...mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, oklamal a...
2. Korintským 5:12...se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm,...
2. Korintským 11:6... ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal...
Filipským 4:10...vzklíčil. Zájem jste měli dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem;...
1. Timoteus 5:14... vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé se totiž odvrátily za...
Židům 12:17...se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné...
2. Petr 3:15...bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |