Příjmy

Hledám varianty 'příjmy' [ příjmy (5) příjmů (1) příjmech (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 10:15...ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, z obchodování kupců i ode všech...
1. Letopisů 27:25...není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí,...
1. Letopisů 27:28...a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj...
2. Letopisů 9:14...ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupců a obchodníků i ode všech...
Lukáš 18:12...dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se...
Filipským 4:15... Žádná církev se nepodílela na mých výdajíchpříjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |