Příjemně

Hledám varianty 'příjemně' [ příjemně ]. Nalezeno 20 veršù.
Leviticus 1:9...na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z...
Leviticus 1:13...dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem...
Leviticus 1:17...je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu...
Leviticus 2:2...díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne...
Leviticus 2:9...a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne...
Leviticus 3:5...na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem...
Leviticus 8:21...a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu...
Leviticus 8:28...dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť...
Leviticus 23:13...desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte...
Leviticus 23:18...s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla...
Numeri 15:10...a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem...
Numeri 15:13...v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních...
Numeri 15:14...u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně...
Numeri 15:24...obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a...
Numeri 28:24...sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé...
Numeri 28:27...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé...
Numeri 29:2...žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho...
Numeri 29:8...pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho...
Ozeáš 4:13... pod mohutným stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží,...
Efeským 5:2...nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |