Příchozí

Hledám varianty 'příchozí' [ příchozímu (1) příchozími (2) příchozí (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 42:5...synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože...
2. Samuel 12:4... a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil." David se na toho muže hrozně...
1. Královská 13:12...Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží mužpříchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato...
2. Letopisů 30:25...se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi příchozími z Izraele i se všemi cizinci, dorazili z...
2. Letopisů 31:1...příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských městech...
Žalmy 94:6... deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovypříchozí, vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí...
Žalmy 146:9... Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale...
Lukáš 8:16...postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude...
Lukáš 11:33...skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé...
Skutky 2:10...i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrénypříchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabové...

Slova obsahující příchozí: příchozí (7) příchozími (2) příchozímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |