Příbytky

Hledám pøesnì 'příbytky'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9)
Numeri 24:5...odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako...
1. Letopisů 4:41...krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako...
Job 3:15...anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl...
Žalmy 83:13... kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak...
Žalmy 87:2...brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží!...
Izaiáš 27:10...zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek, dohola...
Jeremiáš 9:18...hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo...
Jeremiáš 30:18..."Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky,...
Pláč 2:2... Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery...
Ezechiel 25:4...z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám...
Zachariáš 12:7...netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |