Příbytkem

Hledám pøesnì 'příbytkem'. Nalezen 21 verš. Další varianty: příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9)
Exodus 26:7...bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct...
Exodus 36:14... Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili...
Exodus 40:19... provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho...
Exodus 40:36...Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty....
Exodus 40:38... do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před...
Numeri 3:23...jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského...
Numeri 3:38...jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho...
Numeri 4:16...oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i...
Numeri 9:15...budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví...
Numeri 9:18... Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní;...
Numeri 9:19...nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi...
Numeri 9:20...stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle...
Numeri 9:22...noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval,...
Jozue 22:29...pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas,...
1. Letopisů 6:17...postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali...
1. Letopisů 16:39...i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři...
1. Letopisů 17:5...jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsemPříbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu...
2. Letopisů 1:5... syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal...
Job 39:6...Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu,...
Efeským 2:22...něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista...
Zjevení 18:2..."Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |