Příbytcích

Hledám pøesnì 'příbytcích'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9)
Exodus 12:20... Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy...
Leviticus 3:17...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." ...
Leviticus 23:3...nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou...
Leviticus 23:14...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode...
Leviticus 23:21...pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej...
Leviticus 23:31...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera...
Žalmy 84:11...Boha chci postávat u prahu, než abych bydlelpříbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít!...
Izaiáš 32:18...bude klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v...
Ozeáš 9:6... Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |