Příběh

Hledám varianty 'příběh' [ příběhu (1) příběh (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 5:1...Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když...
Genesis 37:2...svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými...
Numeri 3:1...podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s...

Slova obsahující příběh: příběh (5) příběhu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |