Příští

Hledám varianty 'příští' [ příštím (1) příštích (2) příštího (4) příští (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 9:12...každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením...
Genesis 17:21...však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se...
Numeri 30:15...anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její...
2. Královská 13:20...jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochovánPříští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci...
Žalmy 102:19...nepohrdne jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou...
Žalmy 109:13...potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin...
Izaiáš 44:7...kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám...
Daniel 6:8...potvrzující tento výnos: Každý, kdo by sepříštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo...
Daniel 6:13...jsi snad výnos, že každý, kdo by sepříštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo...
Lukáš 20:35...se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a...
Skutky 13:42...je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí...
Skutky 13:44...rozhovoru nabádali, zůstávají v Boží milostiPříští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé...
Skutky 16:11...z Troady, vydali se přímým směrem k Samothráképříštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do...
Skutky 25:17... Jakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem příštího dne zasedl k soudu a poručil, toho muže...

Slova obsahující příští: příští (7) příštího (4) příštích (2) příštím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |