Příčiny

Hledám varianty 'příčiny' [ příčiny (3) příčina (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 19:28...umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnemPříčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se,...
Pláč 3:52...Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli ...
Ezechiel 14:23...z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jan 15:25... co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |