Pětinu

Hledám varianty 'pětinu' [ pětinu (11) pětina (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 41:34...úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci během těch...
Genesis 47:24...osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a...
Genesis 47:26...o egyptské půdě ustanovení platné dodnespětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi...
Leviticus 5:16...věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním...
Leviticus 5:24... Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá...
Leviticus 22:14... musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro...
Leviticus 27:13...chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu,...
Leviticus 27:15... chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo...
Leviticus 27:19... chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale...
Leviticus 27:27... vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu...
Leviticus 27:31...někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý...
Numeri 5:7...dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |