Pětatřiceti

Hledám varianty 'pětatřiceti' [ pětatřiceti (2) ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 22:42...krále Achaba. Jošafat se ujal královstvípětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
2. Letopisů 20:31...ze všech stran. Jošafat se stal judským králempětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |