Pětadvaceti

Hledám varianty 'pětadvaceti' [ pětadvaceti (10) pětadvacet (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 8:24...k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal...
2. Královská 14:2... syn Joaše, krále judského. Stal se králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let...
2. Královská 15:33...kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Královská 18:2...kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let...
2. Královská 23:36...faraonu Nekóovi. Joakim se stal králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let....
2. Letopisů 25:1...jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let...
2. Letopisů 27:1...kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Letopisů 27:8...izraelských a judských králů. Stal se králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Letopisů 29:1...jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let...
2. Letopisů 36:5...Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králempětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let....
Ezechiel 8:16...chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k...
Ezechiel 11:1...na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu...
Ezechiel 45:12... je chomer. Šekel váží dvacet ger. Dvacetpětadvacet a patnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto...
Jan 6:19...začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |