Pěstoval

Hledám varianty 'pěstoval' [ pěstuji (1) pěstuješ (1) pěstuje (1) pěstovat (2) pěstovali (1) pěstovala (1) pěstoval (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Letopisů 26:10...oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko,...
Job 31:12...to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své...
Žalmy 80:16... již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá...
Přísloví 14:8...rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají legraci z provinění,...
Přísloví 27:18...železem, tak přítel brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána,...
Izaiáš 17:10...síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostlinypěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještě v den...
Jeremiáš 13:21...Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu,...
Ozeáš 10:13...přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se...
Amos 7:14...ani prorocký učedník - choval jsem dobytekpěstoval fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi...

Slova obsahující pěstoval: nepěstoval (1) pěstoval (2) pěstovala (1) pěstovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |