Pěstoun

Hledám varianty 'pěstoun' [ pěstouny (1) pěstounů (1) pěstounem (2) pěstoun (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ester 2:20...ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v...
Izaiáš 49:23...dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Tváří k zemi se...
1. Korintským 4:15...milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to ,...
Galatským 3:24...doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být...
Galatským 3:25...vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali...

Slova obsahující pěstoun: pěstoun (1) pěstounem (2) pěstounů (1) pěstouny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |