Pěst

Hledám varianty 'pěst' [ pěstmi (2) pěstí (4) pěst (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 21:18...při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a...
Numeri 35:21...dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil,...
Izaiáš 10:32...ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník,...
Izaiáš 28:2...ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských...
Izaiáš 58:4...půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes,...
Jeremiáš 5:31...prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete...
Pláč 5:8... Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem...
Sofoniáš 2:15...tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním zasyčípěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a...
Matouš 26:67... Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám,...
Marek 14:65...po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi....

Slova obsahující pěst: nepěstoval (1) pěst (4) pěstí (4) pěstmi (2) pěstoun (1) pěstounem (2) pěstounů (1) pěstouny (1) pěstoval (2) pěstovala (1) pěstovali (1) pěstovat (2) pěstuje (1) pěstuješ (1) pěstuji (1) vypěstují (1) zápěstí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |