Pěkného

Hledám varianty 'pěkného' [ pěkným (1) pěkných (6) pěkného (1) pěkné (3) pěkná (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 18:7...těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal...
Genesis 27:9... co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho...
Genesis 41:5...sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatýchpěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a...
Genesis 41:7...a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatýchpěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak...
Genesis 41:22...na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatýchpěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých,...
Genesis 41:24...větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl...
Genesis 41:26...Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm...
1. Samuel 9:2...muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu...
Izaiáš 14:11...jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a červi jsou tvá...
Jeremiáš 11:16...Košatou olivou nazval Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí, její...
Ezechiel 24:4...ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masapěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemi, ber...
Skutky 27:8...kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |