Pěšky

Hledám varianty 'pěšky' [ pěšky ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 20:19...vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti...
Deuteronomium 2:28...k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící...
Soudců 4:15...ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k...
Soudců 4:17...ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi...
Žalmy 66:6...k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil mořepěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky...
Kazatel 10:7... Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo boří...
Matouš 14:13...se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup...
Matouš 14:25.... Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře...
Marek 6:33...uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký...
Marek 6:48...proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak...
Skutky 20:13...měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho na palubu...
Skutky 21:8...s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje. Navštívili jsme evangelistu Filipa...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |