Pěšáků

Hledám varianty 'pěšáků' [ pěšáků (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 8:4...do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal...
2. Samuel 10:6...popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále...
2. Samuel 10:18... David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě...
1. Královská 20:29...za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na...
2. Královská 13:7...nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach....
1. Letopisů 18:4...do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal...
1. Letopisů 19:18... David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce Šofacha. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |