Píšťaly

Hledám varianty 'píšťaly' [ píšťaly (6) píšťalu (4) píšťalou (1) píšťalami (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 4:21...Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citerypíšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech...
1. Samuel 10:5... potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínoupíšťalou a lyrou v čele budou v prorockém vytržení...
1. Královská 1:40...ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak nadšeně, se tím hlukem...
Job 21:12... Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu...
Job 30:31...plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z  píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma...
Žalmy 150:4...tamburínami a tančením, chvalte ho na strunypíšťaly! Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely...
Izaiáš 5:12...se vínem rozvášní! Citery, loutny, tamburínypíšťaly, víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky...
Izaiáš 30:29...v srdci budete veselí, jako když průvodpíšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele....
Daniel 3:5... přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte rohpíšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu,...
Daniel 3:7...ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli rohpíšťalu, citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu, padali a...
Daniel 3:10... ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší rohpíšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu,...
Daniel 3:15...Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte rohpíšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |