Péče

Hledám varianty 'péče' [ péčí (1) péči (3) péče (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 40:4...Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i...
Numeri 18:8...k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů...
2. Královská 4:13...řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále...
Ezdráš 8:26...Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní,...
Ester 2:8... začalo se do paláce v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do...
Job 10:12.... Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi...
1. Korintským 12:25...jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a...
1. Timoteus 5:4...zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná...
1. Timoteus 5:9...víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovypéči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |