Pásu

Hledám varianty 'pásu' [ pásy (2) pásu (3) pás (20) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 28:8...díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 28:28...ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron...
Exodus 39:5...připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z...
Exodus 39:21...ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal...
2. Samuel 18:11...Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na...
1. Královská 2:5...řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se...
2. Královská 1:8...z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na...
Job 38:31...Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a...
Žalmy 109:19...zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně...
Přísloví 31:24...zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s...
Izaiáš 3:24...i přehozy. Místo balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu bude lysina, místo roucha pytel a...
Izaiáš 11:5...přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne...
Jeremiáš 13:1... Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." ...
Jeremiáš 13:2...ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal...
Jeremiáš 13:4...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi...
Jeremiáš 13:6...řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k...
Jeremiáš 13:7..." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl...
Jeremiáš 13:10...aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder,...
Jeremiáš 13:11...jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul...
Ezechiel 47:4...dalších tisíc a provedl vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem...
Matouš 3:4...oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém,...
Skutky 21:11...prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch...
Zjevení 15:6...oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř bytostí dala těm...

Slova obsahující pásu: pásu (3) spásu (22)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |