Páskám

Hledám varianty 'páskám' [ pásky (1) pásku (1) páskou (1) páskám (1) pásek (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 13:16...' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou...
Deuteronomium 6:8... Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány...
Deuteronomium 11:18...duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš...
1. Královská 20:38...A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále....
1. Královská 20:41...nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům....
Ezechiel 13:18...praví Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech...
Ezechiel 13:20...Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |